Reference


Hrvatske ceste klijent tvrtke Zemljomjer d.o.o.
JUŽNA OBILAZNICA VINKOVACA

Izrada podloga za projektiranje i parcelacijski...

Pročitaj više...
Uprava za ceste vukovarsko-srijemske županije
GODIŠNJI UGOVOR ZA GEODETSKE RADOVE ZA POTREBE ŽUPANIJSKIH CESTA
...
Pročitaj više...
Grad Vinkovci Zemljomjer d.o.o.
PARCELACIJSKI ELABORATI

– Industrijska zona Jošine
– Ružina...

Pročitaj više...
Hrvatski Telekom Zemljomjer d.o.o
HRVATSKI TELEKOM

Snimanje svih telekomunikacijskih kabela na...

Pročitaj više...
vvk-fw
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA

Godišnji ugovor za geodetske radove

Pročitaj više...
DGU Državna geodetska uprava Republike Hrvatske i Zemljomjer d.o.o.
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Premjer državnog zemljišta u katastarskim općinama...

Pročitaj više...
Jadranski naftovod i Zmljomjer d.o.o.
JADRANSKI NAFTOVOD

Snimanje svjetlovodnih kabela Sisak-Sotin

Pročitaj više...
HEP Elektra Vinkovci i Zemljomjer d.o.o.
ELEKTRA VINKOVCI
GEODETSKI RADOVI PREMA GODIŠNJEM UGOVORU, 7 GODINA
Pročitaj više...
Hidroprojekt i Zemljomjer d.o.o.
SNIMANJE PODLOGA ZA KANALIZACIJU VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE (100...
Pročitaj više...
Osatina grupa d.o.o. i Zemljomjer d.o.o.
OSATINA GRUPA D.O.O.

Geodetski radovi na praćenju izgradnje staklenika...

Pročitaj više...
Općine Andrijaševci, Privlaka i Ivankovo sa Zemljomjer d.o.o.
OPĆINE: PRIVLAKA, ANDRIJAŠEVCI, IVANKOVO
GODIŠNJI UGOVORI ZA GEODETSKE RADOVE
Pročitaj više...
INA - industrija nafte zemljomjer d.o.o.
OTPREMNA STANICA ĐELETOVCI

Praćenje izgradnje na stanici, iskolčenje i...

Pročitaj više...
Plinacro d.o.o. klijent Zemljomjer d.o.o.
POGON SLAVONIJA

Geodetski radovi prilikom izvođenja Pearson metodom:
...

Pročitaj više...
Ministarstvo financija carinska uprava Republike Hrvatske
IZRADA GEODETSKIH PODLOGA

Granični prijelazi Batina-Bezdan, Ilok-Neštin, Ilok-B.Palanka, Tovarnik,...

Pročitaj više...
Hrvatsje autoceste Zemljomjer d.o.o.
PRAĆENJE IZGRADNJE AUTOCESTE

Dionica autoceste Velika Kopanica – Županja,

Pročitaj više...