HRVATSKE AUTOCESTEHRVATSKE AUTOCESTE

Hrvatsje autoceste Zemljomjer d.o.o.
PRAĆENJE IZGRADNJE AUTOCESTE

Dionica autoceste Velika Kopanica – Županja,
– stacionaža 403+072 – 404+688, period od lipnja 1998. do lipnja 1999.
– stacionaža 424+012 – 426+922, period od veljače 2000. do travnja 2002.