DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVADRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

DGU Državna geodetska uprava Republike Hrvatske i Zemljomjer d.o.o.
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Premjer državnog zemljišta u katastarskim općinama Mirkovci i Vinkovci II
Snimanje kuća na poplavljenom području – Račinovci, Đurići (300 kuća)
Snimanje kuća iz obnove na području općine Tompojevci, k.o.Berak i k.o.Čakovci