HIDROPROJEKTHIDROPROJEKT

Hidroprojekt i Zemljomjer d.o.o.
SNIMANJE PODLOGA ZA KANALIZACIJU VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE (100 km)
SNIMANJE PODLOGE ZA VODOVOD (30 km)