INAINA

INA - industrija nafte zemljomjer d.o.o.
OTPREMNA STANICA ĐELETOVCI

Praćenje izgradnje na stanici, iskolčenje i snimanje naftovoda, lociranje, iskolčenje I parcelacija bušotinskih krugova.

CPS 3 MOLVE, PS STARI GRADAC, KALINOVAC ISTOK, KALINOVAC ZAPAD, MOLVE ISTOK

Praćenje izgradnje stanica i priključnih plinovoda

PRODUKTOVOD (SADA PLINOVOD) SLAVONSKI BROD-SOTIN

Detektiranje i snimanje izvedenog stanja

PLINOVODI

Našice – Slavonski Brod DN300, Ivankovo – Županja, Kutina – Slavonski Brod

PARCELACIJE BUŠOTINSKIH KRUGOVA U SLAVONIJI TE IZRADA ELABORATA ZA RJEŠAVANJE IPO
SNIMANJE SITUACIJSKIH BUŠOTINSKIH KRUGOVA POLJE ĐELETOVCI, ILAČA, PRIVLAKA I BENIČANCI
15 GODINA RADA ZA INA NAFTAPLIN