HRVATSKE CESTEHRVATSKE CESTE

Hrvatske ceste klijent tvrtke Zemljomjer d.o.o.
JUŽNA OBILAZNICA VINKOVACA

Izrada podloga za projektiranje i parcelacijski elaborat južne obilaznice Vinkovaca,
praćenje izgradnje te upis u katastar i gruntovnicu.
Dužina 8 kilometara, period od kolovoza 1999. godine do 2004. god