PLINACRO D.O.O. ZAGREBPLINACRO D.O.O. ZAGREB

Plinacro d.o.o. klijent Zemljomjer d.o.o.
POGON SLAVONIJA

Geodetski radovi prilikom izvođenja Pearson metodom:
Magistralni plinovod Beničanci-Belišće (5 lokacija)
Magistralni plinovod Bokšić-D.Miholjac (4 lokacije)
Regionalni plinovod BIS Bakić-MRS Slatina (3 lokacije)

GEODETSKI NADZOR NA PLINOVODIMA

a) Slobodnica – Donji Miholjac
b) Odvojni plinovod za MRS Tisno
c) Odvojni plinovod za MRS Trogir
d) Odvojni plinovod Šibenik – Knin

MAGISTRALNI PLINOVOD SLAVONSKI BROD-VINKOVCI

Snimanje 6 detaljnih sutuacija na plinovodu

MRS POŽEGA

Snimanje detaljne situacije

MAGISTRALNI PLINOVOD VINKOVCI-NEGOSLAVCI

Snimanje 2 detaljne situacije na plinovodu

PRAĆENJE IZGRADNJE NA MAGISTRALNOG PLINOVODIMA NEGOSLAVCI – VUKOVAR, IVANKOVO – ŽUPANJA, NAŠICE – SLAVONSKI BROD